Sirküler arama:
Toplam 42 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5

No Tarih Konu
42 20/09/2023 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’nde değişiklik yapıldı.
41 19/09/2023 Set eşyanın vergilendirilmesini düzenleyen 2011/40 sayılı Genelge’nin 4 sıra numaralı cümlesi Danıştay tarafından iptal edildi.
40 05/09/2023 Tayland menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplik)”in ithalinde uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
39 05/09/2023 Hindistan veya Çin Tayvanı menşeli “poliesterlerden tekstüre iplikler”in ithalinde uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
38 08/08/2023 Mücevherci eşyası ve kıymetli metallerden eşya ithalinde ek mali yükümlülük tahsil edileceğine dair karar yayımlandı.
37 02/08/2023 01.08.2023 tarihinden itibaren uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları güncellendi.
36 09/06/2023 Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2023 yılı geri kazanım katılım payı beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi.
35 01/06/2023 AB'nin Karbon Sınır Uyum Mekanizması Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
34 26/05/2023 7440 sayılı Yapılandırma Kanununun başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.
33 12/05/2023 Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.