Sirküler arama:
Toplam 64 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7

No Tarih Konu
24 23/03/2023 Belirli Elektronik Ev Eşyasının İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
23 23/03/2023 Gümrük Alacaklarının 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
22 13/03/2023 Gümrük Alacaklarını da düzenleyen 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.
21 11/03/2023 Bazı prefabrik yapıların ithalinde tahsil edilen gümrük vergi oranları 31.07.2023 tarihine kadar %0’a düşürüldü.
20 09/03/2023 Tekstil ürünlerindeki Kayıt Belgesi uygulamasında değişiklik yapıldı.
19 03/03/2023 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
18 01/03/2023 Akıllı telefon ithalindeki gözetim uygulamasına esas birim kıymetler 350 ABD dolarına yükseltildi.
17 01/03/2023 Aluminyumdan silindir kapağı ithalindeki gözetim uygulanmasına esas birim kıymetler kilogram başına 20 ABD dolarına yükseltildi.
16 24/02/2023 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 2021/10 Sayılı Genelgede değişiklik yapıldı.
15 23/02/2023 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapıldı.