Skip to Content

No: 18

Tarih: 01/03/2023

Konu:

Akıllı telefon ithalindeki gözetim uygulamasına esas birim kıymetler 350 ABD dolarına yükseltildi.


28 Şubat 2023 tarihli 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 8517.13.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan “Akıllı Telefonlar” tanımlı eşyanın birim gümrük kıymeti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8517.13.00.00.00

Akıllı Telefonlar

350


Söz konusu birim gümrük kıymeti halihazırda adet başına 200 ABD doları olarak uygulanmaktadır.

İlgili tebliğ yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün (30.03.2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23