Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Hizmet süresi Gün
Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara En az 14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara En az 20 gün
Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara En az 26 gün

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.