Geçici Vergi Oranları

Yıl Kurumlar vergisi mükellefleri Gelir vergisi mükellefleri
2024 %25** %15
2023 %25** %15
2022 %23* %15
2021 %25 %15
2020 %22 %15
2019 %22 %15
2018 %22 %15
2017 %20 %15
2016 %20 %15
2015 %20 %15
2014 %20 %15
2013 %20 %15
2012 %20 %15
2011 %20 %15
2010 %20 %15
2009 %20 %15
2008 %20 %15
2007 %20 %15


* Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %25. (7394 SK)

** Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %30. Yüzde 25 ve 30’luk bu oranlar; 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır. (7456 SK)