Skip to Content

No: 17

Tarih: 01/03/2023

Konu:

Aluminyumdan silindir kapağı ithalindeki gözetim uygulanmasına esas birim kıymetler kilogram başına 20 ABD dolarına yükseltildi.


28 Şubat 2023 tarihli 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ ile 8409.91.00.00.11 ve 8409.99.00.00.11 GTİP numaralarında sınıflandırılan “Aluminyumdan silindir kapakları” tanımlı eşyanın birim gümrük kıymeti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/KG*)

8409.91.00.00.11

Aluminyumdan silindir kapakları

20

8409.99.00.00.11

Aluminyumdan silindir kapakları

20

*Brüt kg

Söz konusu birim gümrük kıymeti halihazırda brüt kilogram başına 12 ABD doları olarak uygulanmaktadır.

İlgili tebliğ yayımı tarihinden itibaren 30’uncu günde (30.03.2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23