Skip to Content

No: 21

Tarih: 11/03/2023

Konu:

Bazı prefabrik yapıların ithalinde tahsil edilen gümrük vergi oranları 31.07.2023 tarihine kadar %0’a düşürüldü.


10.03.2023 tarih ve 32128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6922 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarih ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlülüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan “Muhtelif Mamul Eşya” başlıklı 94. Fasılda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numarası belirtilen bazı prefabrik yapıların ithalinde tahsil edilmekte olan gümrük vergisi oranları 31.07.2023 tarihine kadar %0’a düşürülmüştür.

GTİP

DİPNOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

GTS ÜLKELERİ

8

5

6

7

 

9406.90.38.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7

9406.90.90.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7


10.03.2023 tarih ve 32128 sayılı Resmî Gazetede yapılan diğer bir değişiklik ile, 31.12.2020 tarih ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar eki EK-I sayılı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numarası belirtilen bazı prefabrik yapıların ithalinde tahsil edilmekte olan ilave gümrük vergisi oranları 31.07.2023 tarihine kadar %0’a düşürülmüştür.

GTİP

DİPNOT

1

2

3

4

GTS ÜLKELERİ

8

5

6

7

9406.90.38.00.00

11

0

0

0

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

9406.90.90.00.00

11

0

0

0

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00


Anılan Kararlar yayımı tarihinde (10.03.2023 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94