Skip to Content

No: 57

Tarih: 12/12/2023

Konu:

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişine ilişkin başvurular 12.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiş olup bu tarihten önce yapılmış olan başvurular 31.12.2023 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.


03.03.2017 tarih ve 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3), gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyadan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişini sağlamaya yönelik düzenlemeler ihtiva etmektedir.

12.12.2023 tarih ve 32397 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 2017/3 sayılı Tebliğ’e “Geçiş hükmü” kenar başlıklı Geçici Madde 1 eklenmiş olup bahse konu geçici madde aşağıdaki gibidir:

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra bu Tebliğ kapsamında başvuru alınmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvurular, 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılır.”

Bu düzenleme uyarınca, Tebliğ kapsamına giren teknelerin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişine ilişkin başvurular 12.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiş olup bu tarihten önce yapılmış olan başvurular 31.12.2023 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23