Skip to Content

No: 59

Tarih: 13/12/2023

Konu:

Polietilen Tereftalat Cips ithalatında tahsil edilen korunma önleminin uygulaması 3 yıl süreyle uzatılmıştır.


13 Aralık 2023 tarih ve 32398 sayılı Resmî Gazete’de 7952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 13/12/2020 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle uygulanan ve uygulaması 12/12/2023 tarihinde sona eren ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin süresinin uzatılması için açılan soruşturma neticesinde tesis edilen Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar uyarınca anılan korunma önleminin 3 yıl süreyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle uygulanmasına karar verilmiştir:

G.T.İ.P.

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Kg)

1.Dönem

 2.Dönem

 3.Dönem

13/12/2023-12/12/2024

13/12/2024-12/12/2025

13/12/2025-12/12/2026

3907.69.00.00.00

0,054

0,052

0,050


Bahse konu kararın 4’üncü maddesi uyarınca, Karar ekinde yer alan listede bulunan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın ek mali yükümlülükten muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı her bir dönemde toplam 10.926 ton olarak belirlenmiş olup her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçemeyecektir.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız…

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23