Skip to Content

No: 64

Tarih: 28/12/2023

Konu:

Katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına istisna getiren geçici düzenleme yapılmıştır.


24.11.2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmış idi.

28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara, geçici 1’inci madde eklenmiştir.

Anılan geçici madde uyarınca, ithalat bedelinin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu geçici madde 24.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İthalde ödenen ve indirim hakkı kaldırılan KDV'ye ilişkin Karara istisna getiren bu geçici düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

  • Mal bedelinin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden satıcıya transfer edildiğinin tevsik edilmesi,
  • Malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi,

koşullarının birlikte sağlanması gerekmektedir.


İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23