Skip to Content

No: 60

Tarih: 20/12/2023

Konu:

Elektrikli araçlara ilişkin bazı statik konvertörlerin ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı daraltıldı.


28.10.2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile elektrikli araçlar için olan bazı statik konvertörlerin ithalatında 27.11.2023 tarihinden itibaren gözetim uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

20.12.2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2023/10 sayılı Tebliğ’in 1’inci maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımlarında yer alan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibarelerinden sonra gelmek üzere, “(Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)” ibareleri eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte 2023/10 sayılı Tebliğ’de yer alan tablonun eski ve yeni hali aşağıda gösterilmiştir.

2023/10 sayılı Tebliğ
(Eski Tablo)

Değişiklik Sonrası 2023/10 sayılı Tebliğ
(Yeni Tablo)

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/ Adet)

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/ Adet)

8504.40.83.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

20.000

8504.40.83.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar
(Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)

20.000

8504.40.95.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

1.000

8504.40.95.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar
(Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)

1.000


Bu değişiklikle birlikte, 2023/10 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen gözetim uygulaması daraltılarak elektrikli araç şarj istasyonları ile sınırlandırılmış oldu.

Bu Tebliğ değişikliği 27.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23