Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


94.    Serbest bölgelerde damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilir mi?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Söz konusu damga vergisi ve harç istisnasının uygulanmasında, faaliyet ruhsatının türü ile faaliyet ruhsatının alındığı tarihin bir etkisi bulunmamaktadır.

95.     Serbest bölgede istihdam edilen personele ödenen ücretler üzerinden damga vergisi hesaplanır mı?

Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhasıran serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.