Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


89.    ÖTV’ye tabi malların yurtiçinden serbest bölgelere tesliminde ÖTV istisnası uygulanabilir mi?

ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Kanun’a ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için:

·         Teslimin yurtdışındaki müşteriye yapılması,

·         Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm gereğince, yurtiçinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmayacaktır.

90.    Serbest bölgelere yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde ÖTV tecil terkin müessesesi uygulanabilir mi?

Serbest bölgeye yapılan teslimler ÖTV Kanunu uyarınca ihracat olarak değerlendirilmediğinden, ihracatçılar tarafından serbest bölgeye teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınması durumunda, ÖTV Kanunu’nun 8/2. maddesi kapsamında tecil terkin uygulaması yapılamayacaktır.

Öte yandan serbest bölgede faaliyet gösteren ihracatçıya ihraç kayıtlı teslim edilen malların serbest bölgeden yurtdışı edilmesi durumunda, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tecil terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi mümkündür.

91.    Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların ÖTV karşısındaki durumu nedir?

Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV’den istisnadır. Genel olarak bu malları, yurtdışından serbest bölgeye getirilen mallar ve serbest bölge içerisinde veya bir serbest bölgeden diğer bir serbest bölgeye teslim edilen mallar olarak değerlendirebilmek mümkündür.

92.    Serbest bölgelerden yurtiçi firmalara mal teslimlerinde ÖTV uygulaması var mıdır?

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Başka bir deyişle, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar genel anlamda ithalat rejimi kapsamında olup, ÖTV’ye tabidir.