Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


100.     Serbest bölgede faaliyet gösterenler kurumların 6111 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi mümkün müdür?

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uygulaması açısından, serbest bölgede faaliyet gösteren kişi ve kurumların, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır