Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


99.     Serbest bölgede faaliyet gösterenler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi midir?

6183 sayılı Kanun’un uygulanması açısından, serbest bölgede faaliyet gösteren kişi ve kurumların, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır.