Sirküler arama:
Toplam 22 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
22 31/01/2023 İade hakkı doğuran işlemlere ilişkin KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 2.000 TL olarak belirlendi.
21 31/01/2023 1 Şubat’tan itibaren hasılat esasına göre vergilendirilecek mükellefler ve vergi oranı belirlendi.
20 30/01/2023 27 Ocak’ta TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin vergi mevzuatında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
19 30/01/2023 27 Ocak’ta TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”ne ilişkin düzenlemeleri.
18 30/01/2023 27 Ocak’ta TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin “Matrah ve vergi artırımı”na ilişkin düzenlemeleri.
17 28/01/2023 27 Ocak’ta TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin “Vergi alacaklarının yapılandırılması” ile ilgili düzenlemeleri.
16 27/01/2023 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
15 26/01/2023 Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 31.12.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
14 18/01/2023 Ticaret siciline tescil edilen işlemler için mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğü kaldırılıyor.
13 16/01/2023 Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.