Sirküler arama:
Toplam 62 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7

No Tarih Konu
62 28/06/2022 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.
61 27/06/2022 BDDK, döviz varlığının TL karşılığı 15 Milyon lirayı aşan bazı şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirdi.
60 23/06/2022 İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ve bu merkezdeki faaliyetlere ilişkin vergi indirim ve istisnalarını da içeren Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
59 16/06/2022 Yetkili müesseseler, bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için, efektif/döviz alım satımında vergi kimlik numarası tespit etme sınırı 5.000 ABD Dolarına yükseltildi.
58 12/06/2022 Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı %10 olarak belirlendi.
57 02/06/2022 İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ve bu merkezdeki faaliyetlere ilişkin vergi indirim ve istisnalarını da içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
56 31/05/2022 İnternet ortamında ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamına alındı.
55 30/05/2022 7394 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
54 30/05/2022 7407 sayılı Kanun’la kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarındaki yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirlere kurumlar vergisi istisnası getirildi.
53 28/05/2022 Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında 7346 sayılı Kanun’la gerçekleştirilen değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı.