No: 43

Tarih: 27/05/2024

Konu:

Mücbir sebep hali devam eden yerlerde 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödeme süreleri uzatıldı.


Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

25 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yerlerdeki dairelere borçlu olanların, münhasıran bu yerlerdeki alacaklı idarelere, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar (Yapılandırma Kanunları) kapsamında 6 Şubat 2023 ilâ 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil);

- Birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,

- Sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda)

ödenmek üzere uzatılmıştır.

Karar, yayım tarihinde (25 Mayıs 2024) yürürlüğe girmiştir.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

25 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen yerlerde devam eden mücbir sebebe istinaden 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”da yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların, münhasıran bu yerlerdeki alacaklı idarelere anılan Kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ilâ 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil);

- Birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,

- Sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda)

ödenmek üzere uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12’den fazla olması halinde, fazla olan taksitler 12. taksitle birlikte ödenecektir.

Karar, yayım tarihinde (25 Mayıs 2024) yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79