No: 42

Tarih: 23/05/2024

Konu:

Türkiye ve ABD, daha önce beyan ettikleri Birinci Sütun'un geçiş sürecine ilişkin ortak beyanlarını güncelledi


Özet: Türkiye ve ABD, Birinci Sütun’un (Pillar 1) yürürlüğe girme tarihinden önceki geçiş dönemine ilişkin ortak yaklaşım beyanlarının geçerliliğinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin anlaştı.

Türkiye ve ABD’nin de içinde bulunduğu OECD/G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan diğer 134 ülke (Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil), 8 Ekim 2021 tarihinde “Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüme İlişkin Bildiri” üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Bununla birlikte, 21 Ekim 2021 tarihinde 6 ülke (ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık), Birinci Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) benimseme konusunda uzlaşıya vararak, bu uzlaşmaya ilişkin ortak bir beyan (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yayımlamıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımız 29 Kasım 2021 tarihli ve 103 numaralı sirkülerimizde yer almaktadır.

Söz konusu uzlaşıyı takiben T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Kasım 2021 tarihli duyuruya göre ise Türkiye ve ABD, Dijital Hizmet Vergisine ilişkin olarak Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır.

12 Mart 2024 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan basın açıklamasında ise, iki ülkenin 22 Kasım 2021 tarihli ortak beyanının 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ortak beyana ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Irmak Deniz Sugözü
irmak.sugozu@tr.ey.com