No: 37

Tarih: 15/05/2024

Konu:

2024 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 22 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan 168 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 17 Mayıs 2024 tarihine kadar verilmesi gereken 2024 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 15 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan 168 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79