No: 35

Tarih: 01/05/2024

Konu:

İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen bazı menkul kıymetlere ilişkin tevkifat oranı yeniden belirlendi.


Özet: 1 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

- Varlığa dayalı menkul kıymetlerden,
- İpoteğe dayalı menkul kıymetlerden,
- İpotek teminatlı menkul kıymetlerden ve
- Varlık teminatlı menkul kıymetlerden,

elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılması gereken tevkifatın oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın (RG: 28.06.2022) 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesindeki tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a geçici 5. madde eklenmişti.

Bu madde ile kısaca; 28 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %5 olarak belirlenmişti. Ardından bu uygulamanın süresi çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmış en son uzatma 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılmıştı.

Bu kez 1 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Nisan 2024 tarihi 31 Temmuz 2024 olarak, %5 ibaresi de %7,5 olarak değiştirilmiştir.

İlgili Karar’ın yürürlük maddesi çerçevesinde, 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

- Varlığa dayalı menkul kıymetlerden,
- İpoteğe dayalı menkul kıymetlerden,
- İpotek teminatlı menkul kıymetlerden ve
- Varlık teminatlı menkul kıymetlerden,

elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılması gereken tevkifatın oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.

Bu oran KVK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki mükellefler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yatırımcıların söz konusu gelir ve kazançlarına uygulanan tevkifat oranında (%0) herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23