No: 14

Tarih: 18/01/2023

Konu:

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğü kaldırılıyor.


Özet: 18 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 546 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden sirkülerimiz ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için listedeki mükellefler ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunmayacaklardır.

EK:1 listede; anonim, limited, kollektif ve komandit şirketler ile kooperatifler, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ve dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler yer almaktadır.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar; işe başlama, şube açılış/kapanışı, merkez/şube adres değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış (tasfiye sonu terkin)/işi bırakma ve unvan değişikliği için vergi dairelerine bildirimde bulunmayacaklardır. Listede Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 181 ve 194. maddelerinde yer alan tür değişiklikleri için de vergi dairelerine bildirimde bulunmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Ancak 1 Şubat 2023 tarihinden önce açılan şubelerin, kapanış bildirimleri ile adres değişikliği bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.

Tebliğ, 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 170/A maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının aynı Kanun’a göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etme konusunda yetkili olduğuna dair hüküm yer almaktadır.

Bakanlık bu yetkisini kullanmış ve VUK kapsamında mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine karar vermiştir. 18 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 546 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Buna göre Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden sirkülerimiz ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için listedeki mükellefler ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunmayacaklardır.

EK:1 listede; anonim, limited, kollektif ve komandit şirketler ile kooperatifler, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ve dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler yer almaktadır.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar; işe başlama, şube açılış/kapanışı, merkez/şube adres değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış (tasfiye sonu terkin)/işi bırakma ve unvan değişikliği için vergi dairelerine bildirimde bulunmayacaklardır. Listede Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 181 ve 194. maddelerinde yer alan tür değişiklikleri için de vergi dairelerine bildirimde bulunmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Ancak 1 Şubat 2023 tarihinden önce açılan şubelerin, kapanış bildirimleri ile adres değişikliği bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.

Konuya ilişkin açıklamalar içeren ve 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79