No: 59

Tarih: 16/06/2022

Konu:

Yetkili müesseseler, bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için, efektif/döviz alım satımında vergi kimlik numarası tespit etme sınırı 5.000 ABD Dolarına yükseltildi.


Özet: 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile yetkili müesseselere, 1.9.2001 tarihinden itibaren 3.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapma zorunluluğu getirilmişti. Bu madde hükmü bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

16 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5 sıra numaralı Tebliğ ile yukarıda yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre yetkili müesseseler, bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapmak zorunda olacaklardır.

Söz konusu Tebliğ, yayım tarihinde (16 Haziran 2022) yürürlüğe girmiştir.4358 sayılı Kanun ile (RG: 04.04.1998) bazı işlemlerde vergi kimlik numarası (VKN) kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ardından konuya ilişkin yayımlanan 4 adet Tebliğ (Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğleri) ile vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu bulunan işlemler ve başlangıç tarihleri ile uygulamanın usul ve esasları belirlenmişti.

3 sıra numaralı Tebliğ’le Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının (TCKN) vergi kimlik numarası olarak kullanılmasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştı.

2 sıra numaralı Tebliğ’de ise zorunluluk kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişilerin, bu Tebliğ’de belirtilen işlemleri yapan veya bunlara muhatap veya taraf olan her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin kimlik, adres ve diğer bilgilerinin yanı sıra vergi kimlik numaralarını tespit etmeleri ve bu numaraları ilgili belge, hesap ve kayıtlarında kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Kapsama giren işlemlerden biri de yetkili müesseselerce gerçekleştirilen işlemlerdir. Tebliğ’le; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselere, 1.9.2001 tarihinden itibaren 3.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu hüküm bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

16 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile yukarıda yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre yetkili müesseseler, bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapmak zorunda olacaklardır.

Söz konusu Tebliğ, yayım tarihinde (16 Haziran 2022) yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79