Sirküler arama:
Toplam 12 sirküler bulundu.

1 |  2

No Tarih Konu
12 20/12/2023 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
11 15/12/2023 Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen bireysel başvuruda yapılan Ölçülülük İlkesi Gereği İncelenmesi Sonucunda, başvurucunun Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Olduğuna Yönelik Verilen 2020/7518 Karar ve 12/10/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı
10 30/11/2023 Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.
9 14/11/2023 Mağazalarda alışveriş sırasında, sms ile doğrulama kodu gönderilerek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu hakkında
8 31/10/2023 Teknik iflas hesabında henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hükmü 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
7 10/10/2023 Fintek kuruluşları ve Fintek alanında veri paylaşımı hakkında yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri
6 06/10/2023 Anayasa Mahkemesinden imar planı değişikliklerinde ödenecek paylara ilişkin karar
5 31/07/2023 Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmelik hakkında
4 02/06/2023 Kişisel verileri koruma kurulu tarafından yayımlanan veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna
3 25/05/2023 KOBİ tanımı güncellendi!