Skip to Content

No: 7

Tarih: 30/11/2022

Konu:

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair eşikler güncellendi.


Resmî Gazetede bugün yayımlanan kararla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer kanunlara göre bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin taşıması gereken kriterlerde güncelleme yapıldı. Aktif toplamı ve net satış hasılatları dair eşikler yaklaşık iki katına çıkartılırken çalışan sayılarının azaltılması dikkat çekiyor. Değişiklikler 01/01/2023 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.

Değişiklikleri aşağıda izleyebilirsiniz.

Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler

 

Mevcut Düzenleme

Yeni Düzenleme

ğ) Tasarruf finansman şirketleri

 

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler:

Mevcut Düzenleme

Yeni Düzenleme

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPKn kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler

 

(i) Aktif toplamı 15 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 50 kişi

 

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPKn kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler

 

(i) Aktif toplamı 30 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 50 kişi

 

Ekli (II) sayılı cetveldeki şirketler

 

(i) Aktif toplamı 30 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 125 kişi

 

Ekli (II) sayılı cetveldeki şirketler

 

(i) Aktif toplamı 60 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 100 kişi

 

Yukarıda sayılanlar kapsamında olmayan şirketler:

 

(i) Aktif toplamı 35 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 175 kişi

 

Yukarıda sayılanlar kapsamında olmayan şirketler:

 

(i) Aktif toplamı 75 milyon TL.

(ii) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL

(iii) Çalışan sayısı 150 kişi

 

Kapsam dışında tutulan şirketler

Mevcut Düzenleme

Yeni Düzenleme

c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 6361 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci TMSF tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketleri


(I) ve (II) sayılı listelerdeki şirketler için tıklayınız...


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Cihan Bilaçlı
cihan.bilacli@tr.ey.com
(212) 315 30 00