Skip to Content

No: 6

Tarih: 08/11/2022

Konu:

Türk Ticaret Kanunu 376. Madde Uygulamasında Değişiklik


8 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı ve bu tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle, Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda,

(i) henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile

(ii) 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının

dikkate alınmayabileceği yönündeki düzenlemenin uygulanma süresi 01/01/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Cihan Bilaçlı
cihan.bilacli@tr.ey.com
(212) 315 30 00