Skip to Content

No: 3

Tarih: 29/06/2022

Konu:

Gayrimenkul satışında yeni dönem: Sözleşmeler noterlerde de düzenlenebilecek.


28.06.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilir hale geldi. Ancak yeni düzenlemenin gayrimenkul satış işlemlerinin tapu müdürlüklerinde yapılmasına engel olmadığı belirtilmelidir.

Yeni düzenlemeye göre noterler taşınmaz satış başvurusu üzerine taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alıp bir başvuru belgesi düzenleyecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce erişime açılacak altyapı üzerinden gerekli kontroller sağlandıktan sonra taşınmazın satışına engel hukuki bir durum bulunmuyor ise taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak ve sisteme kaydedilecek. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescil edilecek. Kanun maddesi, noterlerin taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacağını da düzenlemektedir.

Kanun maddesinde bu işlemlerden doğacak ücretler de belirtilmektedir. Buna göre noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca tapu harcı alınması mümkün; noter harcının alınabilmesine yönelik bir hüküm bulunmuyor. Bununla birlikte, noterlerde yapılan işlemler karşılığında taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirası noter ücreti alınacağı düzenlenirken, bu ücret dışında herhangi bir ücret alınamayacağı açıkça belirtilmektedir. Ayrıca, kanun metni işlemler noterde yapılsa dahi taşınmaz satış işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınacağına düzenliyor.

Bu işlemlerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı henüz kesinlik kazanmış değil. İlgili kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği 01.01.2023 tarihine kadar yayımlanacak yönetmelikle bu işlemlerin nasıl yapılacağının açıklığa kavuşturulması beklenmektedir. Detaylar belli oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00


Cihan Bilaçlı
cihan.bilacli@tr.ey.com
(212) 315 30 00