Skip to Content

No: 1

Tarih: 21/03/2022

Konu:

“KOBİ” Tanımı Değişti: Kapsamı Artık Daha Geniş!


Resmî Gazete’de 18.03.2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte küçük ve orta ölçekli işletme tanımında değişikliğe gidildi. Tanımda istihdam koşulu değişmezken yıllık net satış hasılatı veya belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablosuna ilişkin sınırlar yaklaşık iki katına çıkarıldı. Aşağıdaki tabloda önceki ve yeni kriterleri bulabilirsiniz.

Sınıflandırma

Çalışan Sayısı

Eski Mali Kriter (TL)

Yeni Mali Kriter (TL)

Mikro İşletme

10’dan az çalışan

3.000.000

5.000.000

Küçük İşletme

50’den az çalışan

25.000.000

50.000.000

Orta Büyüklükte İşletme

250’den az çalışan

125.000.000

250.000.000


Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Yapılan değişiklikle birlikte 2.044 işletmenin daha bu tanıma girmesi bekleniyor. “KOBİ” tanımı gerek ticaret kanunu gerek sanayi teşvikleri ve bunlarla ilgili olabilecek finansman imkânlarına kadar geniş bir kapsamda sonuç doğurabiliyor. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 147, 149, 169, 171, 186 maddeleri uyarınca birleşme, bölünme veya tür değiştirme raporlarının düzenlenmesinden ve inceleme hakkından vazgeçebilme ya da 1530. maddesi çerçevesinde ödeme süresinin altmış günü aşamaması gibi düzenlemelerden yararlanabilmek için yeni mali sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yine mali kriterleri sağlayan yeni işletmelerin daha önce faydalanamadığı bazı sanayi teşviklerinden ve finansal desteklerden yararlanması mümkün olabilecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00