Skip to Content

No: 13

Tarih: 09/11/2021

Konu:

Tasfiye sürecinde bekleme süresi 3 aya düşürüldü.


7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 06.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) tasfiye sürecindeki bekleme süresini düzenleyen hükmünde değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme ile; alacaklılara üç kez yapılan çağrıdan sonraki bekleme süresi azaltılmaktadır. TTK madde 543’te yapılan değişiklik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile öngörülen değişiklik özetle şu şekildedir:

  • Tasfiye sürecindeki bir şirketin alacaklılara üçüncü kez yaptıktan sonra çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlığı dağıtılamayacaktır. Ancak, alacaklılar için tehlike arz eden bir durum olmaması durumunda mahkeme üç ay geçmeden de kalan varlığı dağıtmaya karar verebilecektir.

Mevzuatın önceki hali

Mevzuatın yeni hali

4. Tasfiye sonucu dağıtma

MADDE 543

 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme altı ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

 

 

4. Tasfiye sonucu dağıtma

MADDE 543

 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Necla Birol
necla.birol@tr.ey.com
(212) 315 30 00