Skip to Content

No: 2

Tarih: 20/01/2021

Konu:

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. (Periscope/Scope) hakkında verilen reklam yasağı kararı


31369 sayılı ve 19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun”) uyarınca, Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. (Periscope/Scope) sosyal ağ sağlayıcıları hakkında, 4202 nolu ve 19.01.2021 tarihli, 3768 nolu 15.01.2021 tarihli ve 3769 nolu ve 15.01.2021 tarihli reklam yasağı kararı verildi.

Açıklamalar:

Her üç sosyal ağ sağlayıcısı hakkında verilen kararın içeriği aynı olmakla birlikte, yayımlanan kararlar uyarınca, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, yetkili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak amacıyla yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemeleri ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcılarına 5651 sayılı Kanun uyarınca on milyon Türk lirası idari para cezası verileceği belirtildi. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verileceği belirtilmektedir. İdari para cezası devamında 5651 sayılı Kanun doğrultusunda reklam yasağı verilmesi söz konusu olacağı vurgulanmaktadır. Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcılarıyla yeni sözleşme kurulamayacak ve para transferi yapılamayacağı belirtilmektedir.

Yayımlanan kararlar uyarınca, Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. (Periscope/Scope)’un Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları olduğu ve bu sebeple 5651 sayılı Kanun kapsamında temsilci atamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. BTK, Pinterest Inc., Twitter Inc ve Twitter Inc (Periscope/scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü, otuz milyon Türk Lirası idari para cezasının tebliğden itibaren otuz gün içinde yerine getirmemesi sebebiyle, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda ilgili sosyal ağ sağlayıcıya reklam verilmesi amacına yönelik olarak yeni sözleşme kurulmasının yasaklanmasına ve buna ilişkin para transferi yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.

BTK tarafından verilen karar uyarınca, Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. (Periscope/Scope)’un reklam yasağından itibaren üç ay içerisinde temsilci atamamaları halinde, BTK tarafından sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecektir. Başvurunun kabulüne ilişkin kararın uygulanmasından itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise BTK, sosyal ağ sağlayıcılarının internet bant genişliğinin yüzde doksana kadar azaltılmasını talep etmek için bir kez daha sulh mahkemesine başvurabilecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00