No: 6

Tarih: 14/01/2023

Konu:

2023 yılı kıdem tazminatı tavanı revize edildi.


01.01.2023 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanarak 17.904,62 TL olarak belirlenmiş ve 05.01.2023 tarih 1818123 sayı, sıra No:1 Genelge ile duyurulmuştur. Söz konusu husus 2 nolu Sirkülerimizle sizlerle paylaşılmıştır.

Ancak; 375 sayılı KHK’nın geçici 43 üncü maddesi uyarınca tavana esas katsayılarda yapılan %30 artışa binaen kıdem tazminatı tavanı 01/01/2023-30/06/2023 devresi için yeniden belirlenmiş, 5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırılmıştır.

2023 yılı revize kıdem tazminatı tavanı:

%30 memur zammı esas alınarak hesaplanan yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 13.01.2023 tarih ve 1843378 sayılı Sıra No:4 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre; 01/01/2023 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir.

Not: Önceki genelgeye göre 17.904,62 TL kıdem tavanı dikkate alınarak yapılmış ödeme var ise aynı dönem için yeni tavanın dikkate alınması, varsa fark tazminatların ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94