No: 4

Tarih: 13/01/2023

Konu:

Ustalık Telafi Programı(UTP) teşvikinde değişiklik


Bilindiği üzere,

MEB tarafından AB destekli olarak uygulanan ustalık telafi programı teşvikleri ile programa dahil olan ve başarılı olan katılımcılara süresiz MYK belgesi yerine de geçen Ustalık Belgesi verilecek, işverenlere de program süresi olan 6.5 ayda toplam kişi başı 27.625 TL nakdi destek sağlanıyor olacaktır.

2022 yılı son aylarında protokol imzalama yetkisi illerden alınarak bakanlığa verilmiştir. Ancak gelinene aşamada MEB tarafından yayımlanan 12.01.2023 tarih ve E-74822907-30.01-68165770 sayılı yazı ile uygulamada değişikliğe gidilerek tekrar İller yetkili kılınmış, daha önce protokol olmaksızın programa katılımda aranan işyerinde çalışan sınırı 50 iken yeni dönemde 100’e çıkmıştır.

Talimatta özetle;

  • Çalışan sayısı 100 (yüz) ve altında olan işletmelerin protokole bağlı kalmaksızın kayıt işlemlerinin ilgili okul/kurum müdürlüklerince, çalışan sayısı il genelinde 100'ün (yüz) üzerinde olan işletmelerin ise il milli eğitim müdürlükleri ile protokol yaparak öğrenci kayıtlarının yapılacağı,
  • Genel Müdürlüğe iletilen protokol talepleri birinci madde kapsamında il milli eğitim müdürlükleri tarafından yeniden değerlendirileceği,
    belirtilmiştir.

Not: Söz konusu teşvik programı hakkında bilgi ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

Söz konusu talimata ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94