Skip to Content

No: 12

Tarih: 30/01/2023

Konu:

Gümrük alacakları da dahil bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifi, diğer kamu alacaklarının yanı sıra;

• Kesinleşmiş statüdeki gümrük alacakları,
• Kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan gümrük alacakları,
• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler üzerine tahakkuk edecek gümrük alacakları,

hakkında yeniden yapılandırma düzenlemeleri içermektedir.

Kapsam olarak 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarına yer verilmiş olup teklif aynen yasalaşırsa yukarıdaki düzenlemeler Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun Teklifi ve gerekçesine ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23