Skip to Content

No: 10

Tarih: 27/01/2023

Konu:

Gliserol İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.


27 Ocak 2023 tarihli 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile 2905.45.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan “Gliserol” tanımlı eşyanın aşağıdaki tabloda kayıtlı birim gümrük kıymetinden düşük olanlarının ithali gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

2905.45.00.00.00

Gliserol

2,5

 *Brüt kg


Gözetim belgesi alınmasına ilişkin usul ve esaslara anılan Tebliğ’de yer verilmiştir. Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 30’uncu günde (26.02.2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

İlgili tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23