Skip to Content

No: 7

Tarih: 10/01/2023

Konu:

TPS-İstisnai kıymetle beyan formu konulu genelge yayımlanmıştır.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 06.01.2023 tarihli 2023/3 sayılı genelgede ithal eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken royalti veya lisans ücretlerinin istisnai kıymetle beyanına ilişkin Beyan Formunun, Tek Pencere Sistemi’ne alındığı duyurulmuştur.

Buna göre;

  • 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu E-Devlet’teki Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin link üzerinden gerçekleştirilir.
  • Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce değerlendirilir.
  • Başvuruda eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde başvuru elektronik ortamda gerekçeli olarak reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir.
  • İncelemeler sonucu uygun bulunan başvurular incelemeyi yapan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce kabul edilir ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulur.
  • Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
  • Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bu Genelge ile birlikte, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamında yapılmakta olan istisnai kıymetle beyan başvurusu Tek Pencere Sistemine aktarılmış oldu.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94