Skip to Content

No: 6

Tarih: 10/01/2023

Konu:

Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi hakkında karar yayımlanmıştır.


10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar’la finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesinti oranının %0 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Karar yayımı tarihinde (10.01.2023) yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94