Skip to Content

No: 5

Tarih: 10/01/2023

Konu:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ithal edilen eşya için İGV uygulanmayacağına dair karar yayımlanmıştır.


31.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Karar’ın 4’üncü maddesinde 31.12.2022 tarihli 3’üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile “15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.” düzenlemesi 6’ncı fıkra olarak eklenmiş idi.

Anılan fıkra 10 Ocak 2023 tarihli 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile değiştirilmiş olup ilgili fıkra “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.” halini almıştır.

Böylece, 31.12.2022 tarihinde yapılan değişiklikle gündeme gelen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ancak gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayan makine-teçhizat ve yedek parça ithalatında İGV muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getirilmiş ve yatırım teşvik mevzuatındaki İGV muafiyeti gümrük vergisi muafiyetine göre düzenlenmiştir.

Bu son düzenleme 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu düzenleme 01.01.2023 tarihinden önce düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94