Skip to Content

No: 4

Tarih: 06/01/2023

Konu:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.


6 Ocak 2023 tarihli 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu değişikliklerle, Yönetmeliğin;

 • 6’ncı maddesindeki üretim ve ithalat ayrımı kaldırılarak, uygulamanın kapsamındaki ürün ve cihazlar, televizyonlar, taşıtlar, cep telefonları, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri olarak yeniden belirlenmiştir,
 • 7’nci maddesinde sayılan adetler,
  • Televizyon için yıllık 500.000 adet,
  • Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet,
   olarak belirlenmiştir,
 • 11’inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
  “İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.”
 • 13’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, cihazların IMEI, Şasi, Seri numaralarına ilişkin usulsüzlükler ile 1 yıl içerisindeki 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespitinde e-Bandrol uygulamasından yararlanılamayacağı kuralı getirilmiştir.

Yönetmelik yayımı tarihinde (06.01.2023) yürülüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94