Skip to Content

No: 40

Tarih: 12/10/2022

Konu:

YYS sahibi firmaların gümrük beyannamelerinin kontrol veya muayene işlemlerinin öncelikli yapılması uygulaması hayata geçiriliyor.


Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasında, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri adına tescil edilen beyannamelerin belge kontrolüne (sarı hat) veya beyanname kapsamı eşyanın muayeneye (kırmızı hat) tabi tutulması halinde, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, kontrol veya muayenenin öncelikle yapılacağı düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 10.10.2022 tarih ve 78888469 sayılı yazıda özetle, bahse konu kolaylıklardan yararlanılmasını teminen, YYS sahipleri adına tescil edilen ve yeşil hat dışındaki hatlardan işlem gören beyannamelerin “Muayene Açık Beyannameler” ekranında farklı renklerde gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünden BİLGE sisteminde teknik bir düzenleme yapıldığı aktarılmış; konunun bağlantı gümrük idarelerine duyurulması talimatlandırılmıştır.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94