Skip to Content

No: 38

Tarih: 21/09/2022

Konu:

1804.00.00.00.00 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Malezya Menşeli Kakao Yağı (Katı veya Sıvı) İthalatında Anti-Damping Uygulanması yürürlüğe girdi.


2021/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlayan damping soruşturması başlatılmış ve 21.09.2022 tarihli, 31960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile soruşturma tamamlanmış ve sonuç duyurulmuştur.

Buna göre aşağıda belirtilen 1804.00.00.00.00 pozisyonundaki Malezya menşeli eşyanın serbest dolaşıma girişinde ihracatçı firmasına göre değişen oranlarda anti damping uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

1804.00.00.00.00

"Kakao yağı (katı ve sıvı)"

Malezya

Barry Callebaut Manufacturing Malaysia Sdn Bhd

8,5

Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn Bhd

7

GCB Cocoa Malaysia Sdn. Bhd.

7,5

JB Cocoa Sdn Bhd

7,5

Diğerleri

10
Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94