Skip to Content

No: 18

Tarih: 16/04/2021

Konu:

Varış öncesi gümrük işlemlerinde düzenleme yapıldı.


23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No: 1) ‘nde değişiklikler yapıldı.

Yeni gelen düzenlemeyle öne çıkan, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında deniz yolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelişinden önce başlanabilmesinin kapsamına havayolu taşımacılığı da dahil edilmesidir.

Ayrıca ilgili Tebliğ’den yararlanabilmek için başvuru sahibine ilişkin koşullarda değişiklik yapılarak “en az üç yıldır faaliyette bulunması” ibaresi eklenmesi de önemli bir değişikliktir.

Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gününde yürürlüğe girecektir.


İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94