Skip to Content

No: 17

Tarih: 15/04/2021

Konu:

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması eki Menşe Protokolü değiştirildi.


Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması eki Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol 14.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan protokol ile değiştirilmiştir.

Yeni Protokolde öne çıkan hususlar şöyledir:

  • Türkiye veya Birleşik Krallık’ta imal edilen eşyada Avrupa Birliği menşeli girdilerle kümülasyon yapmak mümkündür. Daha evvel yayımlanan protokolde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin yanı sıra İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya eski protokolün 4 no.lu ekinde sayılan ülkeler menşeli girdilerin Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdilerle menşe kümülasyonu uygulamak mümkün idi.
  • Türkiye veya Birleşik Krallık’ta menşeli olmayan girdiler üzerinde gerçekleştirilen üretim diğer taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde, ilk yapılan üretimin tedarikçi beyanı veya eşdeğer bir belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, dikkate alınır.
  • Önceki protokolde yer alan ve 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünlere ilişkin istisnai düzenlemelere (menşe kümülasyonu, telafi edici vergi, vs.) yeni protokolde yer verilmemiştir.
  • Yeni protokolde, telafi edici vergi olarak adlandırılan ve gümrük vergilerinin geri verilmesi veya muafiyet yasağına yer verilmemiş; anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 2 yıl içinde taraflardan birinin talebi üzerine bu düzenlemenin gözden geçirileceği belirtilmiştir.
  • STA kapsamındaki tercihli muameleden faydalanabilmek için, önceki protokolde olduğu gibi, yazılı Menşe Beyanı kullanılacaktır. Önceki düzenlemeden farklı olarak, Protokolün 4 no.lu ekini teşkil eden Menşe Beyanının imza kısmı için “İhracatçının imzalamasının gerekmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir” şeklinde dipnot derç edilmiştir.
  • 8507, 8702, 8703, 8704 tarife pozisyonlarında yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalar için 31.12.2026 tarihine kadar geçerli olacak geçici ve 2 aşamalı menşe kurallarına Protokolde yer verilmiştir.


Yeni Menşe Protokolünü için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94