Skip to Content

No: 13

Tarih: 18/03/2021

Konu:

Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithal edilen eşyanın menşeinin tevsikine yönelik yazı yayımlandı.


10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç maddesi değiştirilmiş ve 01.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı düzenlenmiş idi.

Bu düzenlemelere göre; Yönetmelik değişikliğinin 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde kural olarak menşe şahadetnamesi ibrazının aranmayacağı; ancak Türkiye’ye ithali ticaret politikası önlemlerine tabi olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıt olarak menşe şahadetnamesinin ibrazının Gümrük İdarelerince talep edilebileceği değerlendirilmekte idi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.03.2021 tarihli 61841426 sayılı yazısında, Gümrük Müşavirleri Derneklerinden alınan bir yazıda özetle; Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesine göre, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ticaret politikası önlemi uygulanmayan eşyalar için menşe şahadetnamesi aranmaması gerektiği halde kanıta ve delile dayanmayan durumlarda da şüphe hali gerekçe gösterilerek gümrük idarelerince ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyalardan menşe şahadetnamesi talep edildiği, söz konusu belgenin tedarikinin Covid 19 salgını nedeniyle zor ve maliyetli olduğu belirtilerek A.TR dolaşım belgesi ile gelen ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan AB menşeli eşyadan ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olanlar için ayrıca menşe şahadetnamesi aranılmaması gerektiği ifade edilerek Bakanlık görüşlerinin talep edildiği aktarılmıştır.

Bu talebe istinaden Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 10.03.2021 tarihli yazıda, Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç maddesi kapsamında menşe ispatının gerekli olduğu durumlar haricinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94