No: 107

Tarih: 04/10/2017

Konu:Bakanlar Kurulu, Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin 2017/10680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın ekinde yer alan anlaşma, tarafların bildirimlerinin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girecektir


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti arasında 4 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış olan "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması"nın onaylanması 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6972 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu.

2017/10687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması kararlaştırılmıştı. Mutabakat Zaptı’nın onaylandığına 29 Eylül 2017 tarihli 103 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti.

28 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanması kararlaştırılmıştır.

Bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ile anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olmaktadır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan anlaşma, taraf ülke kanunlarına uygun kabul, uygun bulma ve onay belgelerinin tamamlanıp gerekli bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafların yetkili makamları, ilgili kanunlar uyarınca her tür ve anlaşmanın tanımındaki vergilere ilişkin, iç mevzuat hükümlerinin idaresi ve uygulanması ile ilgili konularda bilgi değişimi suretiyle yardımlaşacaklardır. Söz konusu bilgiler, bu vergilerin tarhı, tahakkuku ve tahsilatı, vergi alacaklarının cebri icrası ve tahsilatı ve vergi konularının incelenmesi veya cezai vergi konularının takibatına ilişkin olduğu öngörülen bilgileri kapsamaktadır.

Anlaşma ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde ve ilgili maddede belirtilen şartlarla bir diğerinin ülke toprağında inceleme yapabilmesine, ilgili kişilerle görüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi incelemesine katılabilmesine de imkân sağlamaktadır.

Anlaşmaya taraf ülkelerden bir tanesinin talebi doğrultusunda, diğer ülke yetkilileri, ülkelerinde bulunan bankaların, diğer finansal kurumların ve temsilci ile mütevelliler dahil bir acente veya yediemin gibi hareket eden herhangi bir kişinin elindeki bulundurdukları bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca yine anlaşmaya taraf ülkelerden bir tanesinin talebi halinde, diğer ülke yetkilileri, şirketlerin, ortaklıkların, vakıfların (trust), derneklerin, “Anstalten” ve diğer kişilere ilişkin, bir mülkiyet silsilesindeki tüm bu kişilere ait mülkiyet bilgileri dahil; vakıflar (trust) bakımından kurucular, mütevelliler ve lehdarlara ilişkin bilgileri ve dernekler bakımından kurucular, kurul üyeleri ve lehdarlara ilişkin bilgileri de sağlamakla yükümlü olacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
(ates.konca@tr.ey.com)

(212) 408 58 72

 

Gamze Durgun
(gamze.durgun@tr.ey.com)

(212) 408 58 72