No: 94

Tarih: 09/08/2017

Konu:Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guernsey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: Türkiye-Guernsey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanmasına ilişkin 2017/10412 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’ın ekinde yer alan Anlaşma, tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasından sonraki 30. günde yürürlüğe girecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti arasında 13 Mart 2012 tarihinde imzalanmış olan "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması" ve eki “Protokol”ün onaylanması 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6970 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu.

2 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10412 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu anlaşma ve eki protokolün onaylanması kararlaştırılmıştır. Bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ile anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olmaktadır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan anlaşma, yürürlüğe girmesi için gereken tüm yasal işlemlerin tamamlandığını bildiren yazılı bildirimin diğer tarafça alınmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafların yetkili makamları, gümrük vergileri ve tarifeleri hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte tarafların kanunları uyarınca alınan her tür ve tanımdaki vergilere ilişkin, iç mevzuat hükümlerinin idaresi ve uygulanması ile ilgili konularda bilgi değişimi suretiyle yardımlaşacaklardır. Söz konusu bilgiler, bu vergilerin tarhı, tahakkuku ve tahsilatı, vergi alacaklarının cebri icrası ve tahsilatı ve vergi konularının incelenmesi veya cezai vergi konularının takibatına ilişkin olduğu öngörülen bilgileri kapsamaktadır.

Anlaşma ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde ve ilgili maddede belirtilen şartlarla bir diğerinin ülke toprağında inceleme yapabilmesine, ilgili kişilerle görüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi incelemesine katılabilmesine de imkân sağlamaktadır. Anlaşmaya taraf ülkelerden bir tanesinin talebi doğrultusunda, diğer ülke yetkilileri, ülkelerinde bulunan bankaların, diğer finansal kurumların ve temsilci ile mütevelliler dahil bir acente veya yediemin gibi hareket eden herhangi bir kişinin elindeki bulundurdukları bilgiler ile şirketlerin, ortaklıkların, derneklerin ve vakıfların (trust) hukuki ve gerçek lehdarları hakkında bilgi sağlamakla yükümlü olacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Elif Akkaranfil
(elif.akkaranfil@tr.ey.com)
(212) 408 58 72