No: 89

Tarih: 24/07/2017

Konu:Bakanlar Kurulu, Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve söz konusu anlaşmaya ilişkin Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasına ilişkin 2017/10377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’ın ekinde yer alan Anlaşma, tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasından sonraki 30. günde yürürlüğe girecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti arasında 21 Eylül 2012 tarihinde imzalanmış olan "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması"nın onaylanması 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6971 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu.

21 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Anlaşmanın ve anlaşmaya ilişkin Mutabakat Zaptı’nın onaylanması kararlaştırılmıştır.

Bu Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanması ile anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olmaktadır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan anlaşma, taraf ülke kanunlarının gerektirdiği prosedürlerin tamamlandığının yazılı olarak diğerine bildirildiği son tarihten sonraki 30. günde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafların yetkili makamları, Man Adası açısından gelir veya kazanç üzerinden alınan vergilere, ülkemiz açısından ise gelir ve kurumlar vergisine ilişkin iç mevzuat hükümlerinin idaresi ve uygulanması ile ilgili konularda bilgi değişimi suretiyle yardımlaşacaklardır. Söz konusu bilgiler, bu vergilerin tarhı, tahakkuku ve tahsilatı, vergi alacaklarının cebri icrası veya vergi konularının incelenmesi veya takibatına ilişkin olduğu öngörülen bilgileri kapsamaktadır.

Anlaşma ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde ve ilgili maddede belirtilen şartlarla bir diğerinin ülke toprağında inceleme yapabilmesine, ilgili kişilerle görüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi incelemesine katılabilmesine de imkân sağlamaktadır.

Anlaşmaya taraf ülkelerden bir tanesinin talebi doğrultusunda, diğer ülke yetkilileri, ülkelerinde bulunan bankaların veya diğer finansal kurumların elinde bulundurdukları bilgiler ile şirketlerin, ortaklıkların, trustların, vakıfların hukuki ve gerçek lehdarları hakkında bilgi sağlamakla yükümlü olacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
(ates.konca@tr.ey.com)
(212) 408 58 72


Elif Akkaranfil
(elif.akkaranfil@tr.ey.com)
(212) 408 58 72