Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

 Tasarı  Detay  
7104 Sayılı Kanun Genel Kurulda kabul edilen
Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen
Tasarı 27.02.2018

 

 

 

Sirküler  Detay  
27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.  28.02.2018
#32

 

 

 
 
 Makale  Detay  
KDV reformu yasalaşırken 29.03.2018, Ekonomist