Skip to Content

No: 39

Tarih: 18/07/2017

Konu:Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler.

“Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” 23 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ’deki Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerine ilişkin olarak 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 1. 15.08.2017 tarihinden itibaren A ve B sınıfı OKSB’lerin geçerliliği sona erecektir.

 2. 15.8.2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15.8.2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olarak değiştirilecektir.

 3. Böylelikle belge sınıfı bazında tanınan kolaylaştırmalara ilişkin ayrım ortadan kaldırılarak tüm OKSB’ler tek çatı altında toplanacaktır.

 4. A ve B sınıfı OKSB sahibi firmaların 15.08.2017 tarihinden itibaren özellikle ithalatta götürü teminat hakkından yararlanmak istemeleri halinde götürü teminat yetkisini de kapsayacak şekilde 15.8.2017 tarihi itibariyle geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi veya Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.

Bu itibarla; belge sahibi Onaylanmış Kişi Statüsü sahipleri 15.08.2017 tarihi itibarıyla aşağıda özetlenen hususlardan yararlanabileceklerdir.

 1. Adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca; eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ile “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri için yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hattan yararlanabilme.

 2. Bahse konu Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlamaları ve talep edilmesi halinde;

 • Gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilme

 • Statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri için yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hattan yararlanabilme.

 1. Talep etmeleri halinde Götürü Teminat yetkisi.

 2. Talep etmeleri ve 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlamaları halinde A.TR düzenleme ve vize etme yetkisi

 1. Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,

 2. Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,

 3. Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması.

Yukarıda ifade edildiği üzere, ithalatta mavi hat uygulaması 15.08.2017 tarihi itibarıyla sona erecek olup  bu tarihten sonra ithalatta “Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar” kapsamında OKSB sahibi firmaların eşyaları 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulların sağlanması halinde diğer statü sahibi firmalara nazaran daha az muayeneye tabi tutulabilecektir. Ancak bu uygulamanın nasıl olacağını uygulama ile gözlemleyeceğiz.

Bu hususlar çerçevesinde 15.08.2017 tarihi itibarıyla Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alamayacak A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına anılan Tebliğ uyarınca Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatında bulunmalarını tavsiye etmekteyiz.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Bircan Altınoluk
bircan.altinoluk@tr.ey.com

(212) 408 53 69