Sirküler arama:
Toplam 55 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6

No Tarih Konu
55 25/06/2021 Sigara ile alkollü ve bazı alkolsüz içeceklerin ÖTV tutarlarına 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon artışı yapılmayacak.
54 22/06/2021 Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin süre 31 Temmuz 2021’e uzatıldı.
53 22/06/2021 Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlendi.
52 14/06/2021 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
51 09/06/2021 7326 sayılı Kanun’un, aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri.
50 09/06/2021 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri.
49 09/06/2021 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı”yla ilgili düzenlemeleri.
48 09/06/2021 7326 sayılı Kanun’un “Vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “İnceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri.
47 07/06/2021 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde başta kısmi tevkifat ve finansman gider kısıtlamasında KDV uygulaması olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı.
46 03/06/2021 Yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 oranında eğlence vergisi uygulanmasına ilişkin süre 31 Temmuz 2021’e uzatıldı.