No: 103

Tarih: 14/11/2023

Konu:

Yıllık tecil faizi oranı %36’ya yükseltildi.


Özet: Yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık %36’ya yükseltilmiştir.

Söz konusu oran değişikliği 14 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

14 Kasım 2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile 14 Kasım 2023 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%24) uygulanacaktır.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık %36’ya yükseltilmiştir.

Söz konusu oran değişikliği 14 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

14 Kasım 2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile 14 Kasım 2023 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%24) uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 14 Kasım 2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 14 Kasım 2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%24), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında son yıllarda uygulanan yıllık tecil faizi oranlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Uygulandığı dönem

Yıllık oran (%)

21.11.2009 - 20.10.2010

19

21.10.2010 - 05.09.2018

12

06.09.2018 - 24.10.2019

22

25.10.2019 - 29.12.2019

19

30.12.2019 - 20.07.2022

15

21.07.2022 - 13.11.2023

24

14.11.2023 tarihinden itibaren

36

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79